De contactgegevens van de landelijke klachtencommissie zijn: 

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

E info@gcbo.nl