Schoolvakanties

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar landelijk vastgesteld op 60. De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen kunnen mogelijk zijn. De regio Rotterdam wijkt af van het advies van het Ministerie OC&W (zie www.fokor.nl > Beleid > Overig).

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van ‘gewichtige omstandigheden’.

Vakantiedata schooljaar 2017-2018


Paasdagen
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Koningsdag
vrijdag 27 april 2018

Meivakantie
zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei 2018

Pinksteren
zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei 2018

Zomervakantie
zaterdag 14 juli t/m 26 augustus 2018

Vakantiedata schooljaar 2018-2019


Zomervakantie
zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018
Herfstvakantie
zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie
zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen
vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019
Meivakantie
dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei 2019
Hemelvaartsweekend
donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Pinksteren

zondag 9 juni t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

zaterdag 20 juli t/m donderdag 29 augustus 2019