Scholengroep Penta in het kort

Scholengroep Penta is een brede scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs. De scholengroep heeft acht vestigingen in vijf gemeenten op de eilanden Voorne-Putten, Rozenburg en West-IJsselmonde. Deze bundeling van krachten garandeert een bijzonder groot onderwijsaanbod waarin veel mogelijk is voor onze leerlingen en medewerkers.

Ons aanbod omvat alle profielen op havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs TTO en alle leerwegen van het VMBO inclusief leerwegondersteuning
Met een omvang van bijna 5.800 leerlingen en ca. 540 medewerkers zijn wij een grote school met veel mogelijkheden. De school is decentraal georganiseerd. Dit betekent dat er op elk van de acht vestigingen een kleinschalige leer- en werkomgeving wordt geboden, waar docenten en leerlingen elkaar kennen. Hierdoor is er ruimte voor individuele ontplooiing en geborgenheid, mede omdat de samenhang en de betrokkenheid groot genoemd kan worden.

Wij zijn als innovatieve school gericht op nieuwe ontwikkelingen. Als voorhoedeschool hebben we dan ook veel geïnvesteerd in voorzieningen voor informatie- en communicatietechnologie. Bij een blijvende toepassing van nieuwe technologieën streven we ernaar om te kiezen naar de "human factor". Door middel van pilots en leerexperimenten geven we invulling aan ons streven een lerende organisatie te zijn.

Waar staan wij voor?

De school kent een open identiteit: wij verrichten ons werk vanuit een christelijke levensovertuiging en ons onderwijs staat open voor een ieder die zich daardoor aangesproken voelt.
Vanuit onze identiteit hebben we een duidelijke visie op de onderwijskundige doelstellingen. We houden hierbij rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen.
De school voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen van een veilig schoolklimaat voor onze medewerkers en leerlingen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor zaken die te maken hebben met de fysieke veiligheid, maar ook voor andere factoren die van invloed zijn op het welbevinden. Binnen de school willen we dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en daarom zijn er duidelijke regels en grenzen gesteld voor de omgang met elkaar.

Visie

Onderwijskundig beleid
Binnen het kader van wet- en regelgeving kent Scholengroep Penta een onderwijskundig beleid dat is gebaseerd op de volgende voor ons belangrijke kenmerken:
*Identiteit
*Pedagogisch klimaat
*Kleinschaligheid
*Instroom- en doorstroomtrajecten
*Onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling
*Breed aanbod onderwijs en vorming