Schoolvakanties

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar landelijk vastgesteld op 60. De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen kunnen mogelijk zijn. De regio Rotterdam wijkt af van het advies van het Ministerie OC&W (zie www.fokor.nl > Beleid > Overig).

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van ‘gewichtige omstandigheden’.

 

Vakantiedata 2019-2020 (voor leerlingen)

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Herfstvakantie
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie
Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie
Woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsweekend
Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020

2e Pinksterdag
Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020