Heeft u klachten?

 

  Klachten willen we natuurlijk voorkomen. Maar als ze er zijn, bieden ze ons de gelegenheid beter te worden. Heeft u een klacht of een opmerking, dan horen we dat dus graag.
Gezien de omvang van onze scholengroep kan het bijna niet anders dat onze scholen af en toe te maken krijgen met ontevreden ouders en/of leerlingen die een klacht willen indienen. Het uitgangspunt is dat klachten in de eerste plaats op de school zelf worden opgelost. In de meeste gevallen kunnen klachten gelukkig in overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze worden afgehandeld. Ook kan de interne vertrouwenspersoon van de school ingeschakeld worden bij een klacht. Elke school binnen scholengroep Penta heeft een interne vertrouwenspersoon. Op de website van de school van uw zoon/dochter vindt u de contactgegevens van deze vertrouwenspersoon.
    In een enkel geval wordt op de school helaas geen oplossing bereikt. U kunt uw klacht of vraag dan voorleggen aan de algemene directie van de scholengroep. Mailt u klacht dan naar: a.smit@penta.nl
Mocht u er ook met de algemene directie van scholengroep Penta niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. Mocht u een klacht willen indienen over het gedrag van medewerkers van Penta of beslissingen van personeel, directie of bevoegd gezag, dan kunt u terecht bij deze klachtencommissie.   
 Redenen voor het indienen van een klacht kunnen onder meer zijn:
· seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag;
· agressie en geweld: psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen;
· discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren;
· pesten: het herhaalde en onredelijke gedrag dat tegen een persoon of groep is gericht die niet meer in staat is (zijn) zichzelf te verdedigen en
welk gedrag een risico oplevert voor de gezondheid en veiligheid. Pesten is pesten wanneer het slachtoffer het als pesten ervaart.
 Meer informatie vindt u in de Klachtenregeling van CVO/Penta. 
 
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 394 3440 AJ Woerden T 070-3861697 E: info@gcbo.nl W: www.gcbo.nl