Schoolvakanties

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen per schooljaar landelijk vastgesteld op 60. De school stelt de vakantiedagen vast. Ouders en leerlingen zijn verplicht zich hieraan te houden.
De onderstaande data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen kunnen mogelijk zijn. De regio Rotterdam wijkt af van het advies van het Ministerie OC&W (zie www.fokor.nl > Beleid > Overig).

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van ‘gewichtige omstandigheden’.

Vakantiedata 2021-2022

Herfstvakantie 
Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie 
Zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022

Koningsdag
Woensdag 27 april 2022

Hemelvaart
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022

Zomervakantie 2022
Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022