Passend onderwijs

  1. Wat is passend onderwijs?  

Wellicht heeft u weleens van de term ‘passend onderwijs’ gehoord. Passend onderwijs betekent dat alle leerlingen onderwijs volgen dat bij hen past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden van extra ondersteuning zijn hulp bij dyslexie, een programma voor leerlingen met gedragsproblemen of het ondersteunen bij het aanleren van sociale vaardigheden. Er zijn natuurlijk ook andere vormen van ondersteuning.  

Niet elke school kan deze extra ondersteuning zelf organiseren. De scholen in de regio Voorne-Putten Rozenburg werken daarom samen, zodat er altijd een school in de buurt is waar deze ondersteuning wel aangeboden wordt. We noemen dit een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband in Voorne-Putten Rozenburg heet “Onderwijscollectief”.    

Alle Penta-scholen m.u.v. Penta Hoogvliet maken deel uit van het Onderwijscollectief VPR. (Onderwijscollectief VPR) Penta Hoogvliet maakt deel uit van het Rotterdamse samenwerkingsverband Koers VO (Samenwerkingsverband VO Regio Rotterdam - Koers VO)

  1. Wat is basisondersteuning en extra ondersteuning? 

De scholen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning elke school in ieder geval aanbiedt. Dit noemen we de basisondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over de interne ondersteuningsstructuur, het houden van tevredenheidsonderzoeken en het rekening houden met verschillen in leren en het tempo waarin leerlingen ontwikkelen. Daarnaast hebben alle scholen bepaald welke extra ondersteuning zij zelf kunnen organiseren voor leerlingen. Dit noemen we extra ondersteuning.  

Wat elke school aanbiedt, schrijven zij op in het Schoolondersteuningsprofiel (het SOP). Het SOP van iedere school is te vinden op de website van de eigen school (www.penta.nl)

  1. Wat is de rol van het samenwerkingsverband? 

Soms is er voor een leerling meer nodig dan de basis- en extra ondersteuning. Een school heeft namelijk niet altijd zelf de expertise in huis om alle leerlingen goed te kunnen ondersteunen. De professionals van Onderwijscollectief kunnen dan gevraagd worden mee te denken en te adviseren over wat voor deze leerling de beste aanpak is. Scholen mogen dit alleen doen als zij hiervoor toestemming hebben van de ouders/verzorgers. Hiervoor is het nodig dat er een goede hulpvraag wordt gesteld, we noemen dit de ondersteuningsvraag.  

De ondersteuningsvraag van de leerling staat centraal in de aangeboden ondersteuning. Onderwijscollectief biedt diverse vormen van ondersteuning aan scholen en leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele ondersteuning en begeleiding van de leerling en het organiseren van trainingen. Ook is er vanuit het Onderwijscollectief aan elke school een begeleider Passend Onderwijs verbonden, die extra ondersteuning biedt aan leerlingen. En voor leerlingen die even tijdelijk aan extra vaardigheden moeten werken buiten de eigen school is er het orthopedagogisch didactisch centrum Rochade in Spijkenisse en het OPDC in Rotterdam.

Naast de ondersteuning aan scholen en leerlingen zetten Onderwijscollectief en Koers VO zich ook in voor een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen voor het gehele gebied Voorne-Putten Rozenburg en Rotterdam. Daarmee wordt bedoeld dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. De reguliere scholen werken daarvoor samen met de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. We willen hiermee het aantal leerlingen verminderen dat nu niet naar school kan of gaat.  

Als het voor een leerling nodig is om naar het gespecialiseerd onderwijs te gaan, is hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (een TLV) nodig. Dit is het toegangsbewijs voor het gespecialiseerd onderwijs. Deze TLV vraagt een school, altijd in overleg met ouders/verzorgers, aan bij Onderwijscollectief. De specialisten van Onderwijscollectief onderzoeken of het gespecialiseerd onderwijs de juiste plek is en geven de TLV af.  

In de ondersteuningsplannen van Onderwijscollectief en Koers VO vindt u meer informatie over de rol en inzet van het samenwerkingsverband (link naar het ondersteuningsplan).  

  1. Contactgegevens samenwerkingsverband? 

Wilt u meer informatie over passend onderwijs of heeft u specifieke vragen? Op de websiteswww.onderwijscollectiefvpr.nl en www.koersvo.nl kunt u terecht voor actuele informatie en contactgegevens. Neem gerust contact op.