Veiligheid

Regels ten aanzien van de veiligheid in en om de school moeten leiden tot een duidelijk beeld bij onze leerlingen, docenten, overige personeelsleden en ouders/verzorgers over de waarden en normen van onze school. Samen met de andere scholen voor Voortgezet Onderwijs, de politie en de gemeenten zijn er afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn onder andere opgenomen in een zogenaamd convenant ‘De veilige school’. 

In onderstaande documenten kunt u nalezen hoe de veiligheid binnen het PENTA college CSG is gewaarborgd.