Het bestuur van CVO bestaat uit een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Bestuur

dhr. drs. H.H. Post, voorzitter RvB

dhr. J.W. Meinsma, lid RvB

Samenstelling Raad van Toezicht

mr. drs. J.W.E. Spies (voorzitter)
mr. A.C.M. van Bijsterveldt
drs. W.J. Lameris
mw. J.H. van der Linden-Butter
drs. D. Louter
drs. K. van der Steenhoven
drs. D.A. van Steensel